Tempo

Tempo določa hitrost izvajanja skladbe. Nanaša se na trajanje osnovne ritmične enote v taktu, s tem pa neposredno določa tudi trajanje vseh notnih vrednosti.

Osnovna ritmična enota: celinka, polovinka, četrtinka in druge notne vrednosti. Najpogosteje je to četrtinka.

Takt: število osnovnih ritmičnih enot (četrtink, osmink …).

Najpogostejši takt v rock, pop in drugi moderni glasbi je štiri-četrtinski takt (4/4) – osnovna ritmična enota je četrtinka, takt je sestavljen iz štirih četrtink.

Pri tri-polovinskem taktu (3/2) je osnovna ritmična enota polovinka, takt je sestavljen iz treh polovink.

Pri sedem-osminskem taktu (7/8) je osnovna ritmična enota osminka, takt je sestavljen iz sedmih osmink.

In tako naprej. Različnih taktov je veliko.

Kako si predstavljati takt v praksi? Tako, da npr. z roko tapkate po mizi ali z nogo ob tla, kar ste verjetno v življenju vsaj enkrat že počeli.

Npr. pri tri-četrtinskem taktu (3/4), ki je značilen za valček: EN, dva, tri, EN, dva, tri, EN dva tri …

Ali štiri-četrtinskem: EN, dva, tri, štiri, EN, dva, tri, štiri …

Pri sedem-osminskem (7/8): EN, dva, tri, en, dva, en, dva, EN, dva, tri, en, dva, en, dva …

Takt je označen na začetku notnega črtovja (slika 1) takoj za ključem. Če se med skladbo spremeni, pa na tistem mestu, kjer pride do spremembe.

Tričetrtinski takt (3/4)

Slika 1: Zapis tričetrtinskega takta (3/4) v notnem črtovju

V notnem zapisu pa so takti med seboj ločeni s taktnico – vertikalna črta (slika 2).

Taktnice

Slika 2: Taktnice v notnem črtovju

Tempo je lahko označen na več načinov:

a) metronomsko v udarcih na minuto (BPM = beats per minute, M.M. = Mälzels Metronom) osnovne ritmične enote, ki pove kolikokrat zaigrati osnovno ritmično enoto v eni minuti. V moderni glasbi, ki temelji na 4/4 taktu, je osnovna ritmična enota četrtinka, običajen tempo pa 120 udarcev na minuto. To pomeni, da je hitrost igranja takšna, da lahko v eni minuti zaigramo 120 četrtink. Oznaka npr. 60 BPM pomeni, da v 1 minuti zaigramo 60 četrtink (slika 3).

Zapis tempa

Slika 3: Tempo skladbe je 60 udarcev na minuto ali 60 četrtink na minuto

b) opisno: s tradicionalnimi italijanskimi oznakami. Nekatere najpogostejše oznake z okvirnimi vrednostmi udarcev na minuto:

POČASNI TEMPO (40 – 70 BPM)

 • largo (široko, zelo počasi = 40 – 60 BPM)
 • larghetto (manj široko, manj počasi)
 • lento (počasi = 60 – 66 BPM)
 • adagio (počasi in resno = 66 – 76 BPM)
 • grave (težko)
 • sostenuto (zategnjeno) ipd.

UMIRJENI TEMPO (76 – 115 BPM)

 • andante (zmerno počasi = 76 – 108 BPM)
 • andantino (malo manj zmerno počasi)
 • moderato (zmerno umirjeno = 108 – 120 BPM)
 • allegretto (nekoliko hitreje) ipd.

HITRI TEMPO (več kot 120 BPM)

 • allegro (veselo = 120 – 139 BPM)
 • vivo (živahno)
 • presto (hitro = 168 – 200 BPM)
 • prestissimo (zelo hitro = več kot 200 BPM) ipd.
Opisna oznaka tempa

Slika 4: Opisna oznaka tempa – andante (zmerno počasi)

Med opisne oznake sodijo tudi oznake za spremembo tempa, kot so accelerando (vedno hitreje), ritardando (zavlačujoče, vse počasneje), stringendo (vse hitreje) ter karakterne oznake, kot so animato (živahno, navdušeno), con brio (ognjevito), vivace (živahno), serioso (resno), ki dajo izvajalcu dodatne smernice pri interpretaciji skladbe.

Naslednje poglavje: Toni

Prejšnje poglavje: Notne (ritmične) vrednosti

Note so zakon!