Notne (ritmične) vrednosti

Dolžino (trajanje) tona zapisujemo z različnimi notnimi vrednostmi. S tem izvajalcu, ki bere notni zapis povemo, kako dolgo naj igra določen ton.

Notne vrednosti so:

Celinka Celinka (1 )
Polovinka Polovinka (1/2)
Četrtinka Četrtinka (1/4)
Osminka Osminka (1/8)
Šestnajstinka Šestnajstinka (1/16)
Dvaintridesetinka Dvaintridesetinka (1/32)
Štiriinšestdesetinka Štiriinšestdesetinka (1/64)

Krajše notne vrednosti npr. stoosemindvajsetinka niso običajne, nota, ki je dvakrat daljša od celinke, pa je nota brevis.

Celinka predstavlja osnovno notno vrednost. Kot že samo ime ostalih notnih vrednosti pove, je njihova dolžina (trajanje) določena v razmerju do celinke (slika 1) – polovinka, četrtinka itd.

Notne (ritmične) vrednosti v odnosu do celinke

Slika 1: Trajanje notnih vrednosti v odnosu do celinke in ostalih notnih vrednosti

Celinka je po trajanju enaka dvem polovinkam, štirim četrtinkam, osmim osminkam itd.

Ali pa pojasnjeno še nekoliko drugače:

-          dve polovinki trajata isto dolgo kot ena celinka

-          štiri četrtinke trajajo tako dolgo kot ena celinka

-          osem osmink traja tako dolgo kot ena celinka itd.

In:

-          dve četrtinki trajata toliko kot ena polovinka

-          štiri četrtinke trajajo toliko kot dve polovinki

-          dve osminki trajajo toliko kot ena četrtinka

-          štiri šestnajstinke trajajo toliko kot ena četrtinka itd.

Ampak kakšna je dejanska dolžina notnih vrednosti? Kako dolga je celinka ali četrtinka? Odvisno. Četrtinka v počasni skladbi traja dlje kot v poskočni skladbi, ki je hitrejša in bolj živahna. Tega ne merimo v časovnih enotah (milisekundah, sekundah …), temveč trajanje oz. hitrost določa tempo.

Naslednje poglavje: Tempo

Prejšnje poglavje: Kako izgledajo note?

Note so zakon!