Kaj so note?

Note so v svetu glasbe pisane oznake za tone. Z notami označujemo:

  1. dolžino (trajanje) tona: kako dolgo naj izvajalec igra ton
  2. višino tona: kateri ton naj izvajalec igra

Dolžino (trajanje) tona zapisujemo z različnimi notami – notnimi vrednostmi ter dodatnimi oznakami notam, kot so npr. pike, ki podaljšajo trajanje tona ipd.

Višino tona določamo s postavljanjem not višje ali nižje v notnem črtovju ter z drugimi oznakami notam, kot so npr. višaji, nižaji ipd.

Naslednje poglavje: Kako izgledajo note?

Note so zakon!